Otvorena pozicija

Pravnik

Srbija ili Slovenija
na lokaciji od kuće
Prijava

Tražimo

iskusnog pravnika sa dobrim poznavanjem srpskog prava i prava EU, koji je zainteresovan da doprinese rešenjima kojima ćemo obezbediti zdravu hranu za buduće generacije. Kao pravnik, bićete odgovorni za pregled i sastavljanje ugovora i drugih pravnih dokumenata, vršenje pravne analize i istraživanja uz kontinuirano praćenje i pridržavanje svih izmena zakona i drugih pravnih propisa. Takođe, bićete odgovorni za pružanje pravnih saveta i davanje stručnih smernica u vezi sa različitim pravnim pitanjima na području razvoja novih i održivih modela za velike farme, obezbeđivanja sistema sledljivosti, istraživanja novosti vezanih za zdravu hranu, kao i ostvarivanja promena u zakonodavstvu u oblasti hrane.

Vaša uloga

 • Pružanje pravnih saveta i smernica u vezi sa različitim pravnim pitanjima, uključujući korporativno pravo, radno pravo, pravo koje se odnosi na zaštitu podataka o ličnosti, imovinsko pravo, ugovorno pravo i usklađenost sa propisima
 • Pružanje pomoći vođi pravnog tima u planiranju i organizaciji tima kako bi se obezbedila pravilna i pravovremeno isporuka radnih zadataka
 • Pregled i sastavljanje ugovora, internih pravnih akata i drugih pravnih dokumenata
 • Obezbeđivanje dozvola, sertifikata i potvrda u skladu s potrebama kompanije
 • Vršenje pravne analize i istraživanja uz kontinuirano praćenje i poštovanje svih promena u zakonima i drugim pravnim propisima
 • Obavljanje pravnih poslova vezanih za regulisanje i zaštitu autorskog prava i prava industrijske svojine
 • Vođenje evidencije celokupne pravne dokumentacije i pravnih procesa za potrebe kompanije
 • Vršenje pravne analize i procene strategije kompanije kako bi bi se osigurala usklađenost sa razvojem poslovanja
 • Pružanje saveta drugim timovima o novim propisima, postojećim propisima i pravnim aspektima koji bi mogli uticati na efikasnost poslovanja
 • Rad u skladu sa Login5 Foundation vrednostima i vizijom

Vaša iskustva i veštine

 • Završen pravni fakultet; poželjna je diploma master studija
 • Najmanje 8 godina radnog iskustva u advokatskoj kancelariji i/ili pravnom sektoru kompanije ili na sličnoj pravnoj poziciji
 • Dobro poznavanje srpskog prava i prava EU
 • Izvrsno poznavanje engleskog i srpskog jezika
 • Odlilčne komunikacijske i socijalne veštine
 • Dobro razvijene organizacione veštine, proaktivni pristup sa visokim nivoom lične odgovornosti

Zašto se pridružiti našem timu?

 • Naša misija je stvaranje zdrave hrane, dostupne svima po prihvatljivim cenama. Želimo da poboljšamo budućnost poljoprivrede i osiguramo održiv prehrambeni sistem za buduće generacije.
 • U okviru našeg pravnog tima, živimo tu viziju i pravno doprinosimo razvoju novih i održivih modela za velike farme, obezbeđenju sistema sledljivosti i istraživanju novosti vezanih za zdravu hranu. Takođe, posvećeni smo ostvarivanju promena u zakonodavstvu u oblasti hrane.
 • Ukoliko želite da se pridružite našem timu i svojim pravnim znanjem doprinesete ostvarenju naših zajedničkih ciljeva, pozivamo vas da se prijavite.

PARTNERSHIPS & MEMBERSHIPS