Svet pesticida

28th January 2021

Pesticidi su supstance ili njihove mešavine koje se koriste u cilju prevencije razvoja, kontrole ili suzbijanja različitih organizama, među koje ubrajamo pojedine gljive, bakterije, biljke, kao i životinje.

Svet pesticida

Hemijski govoreći, pesticidi se mogu podeliti na organske ili neorganske, sintetičke ili biološke. Pesticidi se koriste u poljoprivredi u svim fazama biljnog razvoja, uključujući i kasnije skladištenje i transport. Vekovima su korišćeni od strane čoveka, jer omogućavaju veći prinos i sa tim zadovoljenja potrebe rastuće svetske populacije za hranom.

Alt

ONI SU SVUDA

U poljoprivredi se godišnje koristi oko 2.8 miliona tona pesticida (2019), i njihova upotreba raste iz godine u godinu. Ljudi su i dalje nedovoljno svesni efekta koji pesticidi imaju na zdravlje čoveka i životnu sredinu, a pogotovo njihovih dugoročnih posledica. Pogrešno je uverenje da pesticidi utiču samo na ciljane organizme i da ne štete drugim organizmima i okolini. Oni danas mogu biti detektovani praktično svuda – u našoj hrani, vazduhu kojeg dišemo, u vodi koju pijemo. Pesticidi su takođe pronađeni u majčinom mleku. Njihovo prisustvo je utvrđeno u kori drveća, kao i u masnom tkivu kitova. Isto tako i biljke apsorbuju opasne supstance i transportuju ih do svojih organa. Deo pesticida ostaje na površini biljaka, dok deo prolazi u našu okolinu i prelazi kroz različite lance ishrane i životne okoline organizama.

Alt

ŠTETNOST PO ZDRAVLJE

Konzumiranjem voća i povrća gajenog na zemljištu treniranom pesticidima, ovi pesticidi dospevaju u naš organizam. Ako samo pomislimo da smo slični životinjama koje su kao štetni organizmi na poljima meta pesticida, možemo brzo zaključiti da je samo pitanje vremena kada će se njihovi štetni efekti ispoljiti i na ljudskom rodu. Ispitivanja na ovu temu su već dokazala štetne efekte pesticida na novorođenčad. Dugotrajna izloženost pesticidima može izazvati ozbiljne toksične efekte na nervni sistem, organe koji učestvuju u stvaranju krvnih ćelija, bubrege, jetru, i uticati na hormonske i razvojne poremećaje, rak i do 10 puta veću učestalost smanjenog fertiliteta.

Alt

"PRLJAVIH DVANAEST" ZA 2020

Najveća i najviše korišćena grupa pesticida su herbicidi (korišćeni u kontroli korova), od kojih se većina nalazi u hrani koju kupujemo. Radna grupa za životnu sredinu u SAD uvrstila je jagodu na sam vrh liste voća i povrća najzagađenijih pesticidima (“Prljavih dvanaest”) za 2020, iza koje slede spanać i kelj. Najmanje dva različita pesticida su detektovana u preko 90% testiranih uzoraka ovih namirnica.

Alt

BUDIMO PAMETNI

Problem pesticida i njihove široke upotrebe je alarmantan. Ako želimo da se hranimo zdravo, bitno je da biramo namirnice koje su proizvedene na prirodan način i bez upotrebe pesticida. Organska proizvodnja takođe dozvoljava korišćenje pojedinih pesticida, zbog čega treba da budemo posebno pažljivi pri odabiru hrane koje konzumiramo.

Alt

U SKLADU SA PRIRODOM I ČOVEKOM

U LoginEKO koristimo različite preparate u zaštiti bilja od bolesti i štetočina. Ovi preparati su napravljeni na bazi aktivnih supstanci koje se spontatno nalaze u prirodi, i mikroorganizama efektivnih u smanjenju pojave bolesti i štetočina na našim usevima. Takođe koristimo preparate na bazi prirodnih hraniva i biljnih hormona, poznatije kao biostimulatori koji na prirodan način podstiču otpornost biljaka.

Alt

PLODORED

Brinemo se o našim poljima odabirom širokog spektra gajenih biljaka u okviru plodoreda (prostorno i vremensko smenjivanje useva) čime sprečavamo pojavu bolesti, a posebno štetočina koje žive u zemljištu i čija je pojava česta prilikom gajenja istog ili srodnog useva na istoj površini u dužem vremenskom periodu. Kao deo rotacije useva takođe uključujemo vrste sa fitosanitarnim efektom koji donekle redukuje broj štetočina koje žive u zemljištu. Naš cilj je da obezbedimo zdrave useve na način koji je u skladu sa životnom sredinom kako bismo proizveli ekološku i zdravu hranu bez ikakvih ostataka štetnih supstanci.

We share
knowledge