Održiva poljoprivreda u centru diskusije na Wageningen Univerzitetu

25th October 2022

Septembar/Oktobar 2022

 

LoginEKO agronomi posetili su Wageningen Univerzitet i Istraživački centar (WUR), gde su imali sastanak sa Marianom Debernardini, predstavnicom Lighthouse Farm Network (mrežom koja okuplja uzorne farme iz celog sveta), i razgovarali o istraživanjima na temu zelenišnog đubrenja i održivim poljoprivrednim praksama.

Naš tim je takođe imao susret sa istraživačima Wijnandom Sukkelom, Derkom van Balenom i Lennartom Fuchsom, gde se diskutovalo o temama koje su se protezale od agroekologije i tehnologije, regenerativne poljoprivrede, pokrovnih useva, strip kropinga (useva posejanih u trake), do kontrolisanog saobraćaja i agrošumarstva.

LoginEKO tim predstavio je nacrt našeg modela održive poljoprivrede, koji se pokazao jako interesantnim holandskim agronomima, koji su ga videli kao važan korak ka “poljoprivredi budućnosti”.

Naši agronomi su imali priliku da posete WUR polja i komercijalnu organsku povrtarsku farmu ERF, gde su razgovarali sa njenim menadžerom Royem Michielsenom.

Alt

U težnji da se razviju održiva rešenja za poljoprivrednike, LoginEKO nastoji da sarađuje sa vodećim istraživačkim institucijama, komercijalnim farmama i mrežama istomišljenih organizacija kako bi se postiglo kruženje znanja, sticanje i razmena iskustava, i kako bi se obezbedilo testiranje naših održivih modela u različitim klimatima.

Radeći zajedno možemo kreirati rešenja koja će koristiti poljoprivrednicima, vladama, proizvođačima i potrošačima hrane, i koja će doprineti nužnoj revoluciji u sistemu ishrane.

We share
knowledge